ЛЕТНИ НАМАЛЕНИЯ до -50% 🔥

Доставка и Плащане

Стоките, поръчани от електронния магазин Sport365.bg, се доставят от куриерска фирма Спиди в следните срокове:


До 3 (три) работни дни за територията на Република България

Посочените срокове се прилагат съобразно обявени графици за отдалечени населени места и официални празнични дни, когато не се извършват доставки от куриерските фирми.


Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.


Стоката може да се получи и на място в магазина ни намиращ се на адрес:  град Пловдив , бул.Свобода 69 или гр. Чепеларе ул.Чая 7

При предаване на стоката Потребителят или трето лице, посочено от него, подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.


„Ексел” ЕООД не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера и/или посочените от Потребителя  неверен или непълен адрес, лице за контакт и/или телефон, както и при други  независещи от „Ексел” ЕООД обстоятелства.


При доставката, стоките трябва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или трето лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци, Потребителят трябва да подпише протокол в присъствието на куриера незабавно, както и да уведоми „Ексел” ЕООД.


Когато Потребителя приеме стоката без забележки, последващи  рекламации за липси и/или недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани.


Потребителят има право да откаже получаването на заявената стока, когато тя :


Не съответства на заявената за покупка от Потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед на доставените стоки. Потребителят може да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 3 (три) работни дни от уведомяването за такова искане .

Цената, която Потребителят трябва да заплати, не съответства на дължимата цена.

Потребителят има право да се откаже от получената стока (сключения договор от разстояние), без да дължи обезщетение  или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл.54, ал.3 и чл.55, в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, различно от куриера/превозвача и посочено от Потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или третото лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока.

В случай, че Потребителят откаже да приеме поръчаната стока, договорът от разстояние автоматично се прекратява и лицето, извършващо доставката я връща на „Ексел” ЕООД.


Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един от следните начини:


Плащане в търговския обект на „Ексел” ЕООД

Плащане при доставка – наложен платеж– Потребителят се задължава да плати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка

Кредитна/дебитна карта чрез виртуален пос терминал.- Дължимата от Вас сума е равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената Поръчка и стойността на доставката. Ако сте избрали метод на плащане кредитна/дебитна карта чрез виртуален пос терминал, Вие заплащате Стоките при подаване на Поръчката, в противен случай тя няма да бъде изпълнена. В случай на плащания чрез кредитна/дебитна карта чрез виртуален пос терминал или плащания чрез банков превод, ние не носим каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Вас или Вашата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала Вашата карта, в случаите, в които валутата е различна от български лева. Всички разходи, свързани с подобни плащания, са за Ваша сметка, затова Ви препоръчваме да направите справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да Ви бъдат начислени при плащания чрез кредитна/дебитна карта чрез виртуален пос терминал или плащания чрез банков превод. При избран метод на плащане чрез банков превод, ние ще изпълним поръчката само след получаване на пълния размер на дължимата сума по банковата си сметка, като срокът за доставка на потвърдената Поръчка започва да тече след получаване на превода от нас. Ние не носим отговорност за евентуална забава на банките за нареждане и обработка на плащането.

Данните за нашата банкова сметка са следните:


Банка: ПроКредит Банк


IBAN: BG64PRCB92301029564517


Титуляр: Ексел ЕООД


Като основание за плащане следва да посочите номера на съответната поръчка. При избран метод на плащане - наложен платеж, Вие сте длъжни да заплатите дължимата сума по Поръчката заедно със стойността на доставката на Куриера, който доставя закупените стоки. Ние имаме право по всяко време да актуализираме методите на плащане, като въвеждаме допълнителни методи на плащане, както и да предоставяме условия за тяхното реализиране.